SKYLTPOOLEN

EN KOMPLETT SKYLTLEVERANTÖR 

GDPR

Skyltpoolen förbinder sig att:

  • agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning
  • endast behandla personuppgifter i den omfattning och på det sätt som är nödvändigt för att uppfylla överenskommelser och instruktioner i uppdragsavtalet, detta savtal eller annan tillämplig lagstiftning
  • inte behandla eller lämna ut information som kan orsaka att personuppgiftsansvarig bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning om detta inte krävs enligt annan tillämplig lagstiftning
  • när uppdrag slutförts ska Skyltpoolen lagra personuppgifterna enligt krav i tillämplig lagstiftning och efter denna tid snarast lämna tillbaka och/eller radera alla personuppgifter som har behandlats i uppdraget
  • informera om användningen av underleverantörer som ingår vid fullgörande av uppdragsavtalet, vilket uppdragsgivaren godkänner genom detta avtal, och agera så att sådan användning inte innebär otillåten överföring till tredje land samt i övrigt sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning
  • medverka till att personuppgiftsansvarig kan få information om och vid behov granska att person-uppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer vad som överenskommits och uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning.