Taktila skyltar och skyltar med blindskrift

Vi på Skyltpoolen skräddarsyr taktila skyltar och skyltar med punktskrift, till förmån för de som är synsvaga. En taktil skylt är en skylt där bokstäverna är upphöjda i relief, så det finns möjlighet att taktilt känna bokstävernas utformning. En skylt med punktskrift är en skylt där orden översatts till upphöjda punkter, så kallad punktskrift. Punktskrift kan läsas av många synskadade eller synsvaga, och då punktskriften är internationell, gör den skylten tillgänglig även för turister eller andra som inte kan svenska.
 

Taktila skyltar med punktskrift i offentliga miljöer

Ett vanligt tillvägagångssätt är att kombinera taktila skyltar med skyltar med blindskrift. Man kan då dels göra bokstäverna upphöjda i relief, och även addera punktskrift under den upphöjda texten (som ett alternativ till att ha bara traditionell folietext utan upphöjning i relief). På så vis kan alla, det vill säga både människor utan synskada, dem med begränsad syn och de med svårt nedsatt syn, ta del av vad som står på skylten. Den vanligaste typen av taktil skylt är avsedd för att orientera sig i en byggnad eller annan typ av offentlig miljö. Det kan vara exempelvis en skylt med platsangivelser, instruktioner för att hantera en hiss eller liknande, eller också helt enkelt en namnskylt på en dörr. Ofta används taktila skyltar i kombination med ledstråk för att underlätta orienteringen.

Kontakta gärna oss på Skyltpoolen om du har frågor eller funderingar om vilken typ av taktil skylt som passar era behov och verksamhet bäst! 
skyltar-taktila1skyltar-taktila1
skyltar taktila
Taktil skylt.
en-taktil-skylt1en-taktil-skylt1
en taktil skylt
Taktil skylt.
skylt-taktil1skylt-taktil1
skylt taktil
Taktil skylt.
Taktil hisstavlaTaktil hisstavla
Taktil hisstavla
taktil-skyltar1taktil-skyltar1
taktil skyltar
Taktil skylt.
taktil-skylt1taktil-skylt1
taktil skylt
Taktil skylt.
taktil31taktil31
taktil3
Taktil skylt.