SKYLTPOOLEN

EN KOMPLETT SKYLTLEVERANTÖR 

Uppsala & Stockholm  |  Göteborg  |  Norrköping & Linköping  | Jönköping & Malmö

Taktila skyltar

RELIEFBOKSTÄVER & PUNKTSKRIFT
Taktila skyltar är perfekta i ledstråk och offentliga miljöer för att underlätta för synsvaga.
Skylten är utformad med reliefbokstäver och kan kompletteras med punktskrift.

Underlättar för synsvaga

Vi skräddarsyr taktila skyltar med reliefbokstäver och punktskrift. Relief betyder att bokstäverna är upphöjda i relief så att man kan känna bokstävernas utformning. Punktskrift innebär att ord översatts till punkter och kan därmed läsas av synskadade och synsvaga.
 
Ett vanligt tillvägagångssätt är att kombinera taktila skyltar med punktskrift. På så vis kan människor utan synskada, de med begränsad syn och de med svårt nedsatt syn, ta del av vad som står på skylten. Den vanligaste typen av taktil skylt är avsedd för att orientera sig i en byggnad eller annan typ av offentlig miljö. Det kan exempelvis vara en skylt med platsangivelser, instruktioner för att hantera en hiss eller liknande, eller också helt enkelt en namnskylt på en dörr. Ofta används taktila skyltar i kombination med ledstråk för att underlätta orienteringen.
 
Kontakta oss om du har frågor och funderingar kring vilken typ av skylt som passar era behov bäst.


22434143-origpic-0bcba930715700-origpic-1fb9ee30715700-origpic-96fe6adsc98271-1000x800en-taktil-skylt1imagesjzu8zep3skylt-taktil1skyltar-taktila1Taktil hisstavlataktil-skylt1taktila20skyltar20220-20copy